Počátky Královky

Kořeny Královky sahají až do roku 1907. Tehdy byla na kopci Nekras postavena rozhledna, které se říkalo “Königova vyhlídka”. Nahradila původní dřevěnou věž, která stála na vrcholku v letech 1888 až 1906, kdy shořela. Na 24 metrů vysokou věž tehdy vedlo 102 schodů a brzy se stala jednou z nejznámějších rozhleden v Jizerských horách. Roku 1934 byla v její těsné blízkosti postavena horská chata s restaurací a ubytováním, v letech normalizace pak přibývaly další ubytovací budovy a garáže.

Nové technologie, staré kouzlo

V červnu roku 2013 získala celý areál Královka do svého vlastnictví společnost KISSES s.r.o. a začala kompletní rekonstrukce. Záměrem společnosti bylo od počátku provádět revitalizaci areálu Královka tak, aby mohl opět sloužit široké veřejnosti, stejně jako tomu bylo v dobách jeho největší slávy. S využitím moderních stavebních technologií a materiálů se chtěla co nejvíce přiblížit původní Královce, jež byla postavena začátkem minulého století. Za pomoci architektů proto společnost od zahájení rekonstrukce velmi pečlivě dohledávala v dostupných archivech původní vzhled Královky a informace o použitých materiálech. Po spolupráci a konzultaci se všemi dotčenými orgány byly připraveny plány rekonstrukce, která probíhá v několika etapách. Dominantou našeho hotelu jsou dřevěné obklady ze starého kartáčovaného dřeva. Z původních staveb jsme se snažili vyhodit minimum materiálu, takže všechno bourané dřevo zpracováváme v naší vlastní kartáčovačce a dále nám ho upravují truhláři z okolí.

Historie

2013

Po převzetí areálu od bývalého pronajímatele byly započaty práce spojené s vyklízením všech objektů v areálu. V suterénu hlavní budovy byla zahájena rekonstrukce restaurace.

2014

Na jaře tohoto roku proběhla demolice energeticky a prostorově nevyhovujících objektů. Ty byly postupně nahrazeny zcela novými budovami, které respektují dominantu původní restaurace s hotelem a rozhledny. Nový hotelový komplex se zrodil pod pečlivým dohledem renomovaných architektů a dotčených orgánů. V červnu tohoto roku byla dokončena zcela nová restaurace “Sluneční terasa” s rozlehlou terasou na místě bývalé vinárny. Zahájena byla také rozsáhlá rekonstrukce rozhledny trvající až do podzimu, která zahrnovala opravu kamenného pláště věže, instalaci nového ochozu, rekonstrukci střechy a další opravy.

2015

V tomto roce pokračovala výstavba nového hotelu ve spolupráci s architektonickou společností SIADESIGN Liberec s.r.o. Venkovní prostory byly obohaceny o skalnatý svah a zejména velké dětské hřiště. V podzimních měsících byla zahájena výstavba nového stánku s občerstvením sousedícím s rozhlednou.

2016

V roce 2016 začalo hloubení jámy pro zázemí hotelového wellness o rozloze více než 600 m2. V následujících letech byly postupně zahajovány výstavby nových ubytovacích budov -  penzionů A, B a C, které byly všechny zhotoveny do roku 2020.

2021

V roce 2021 byly dokončeny nové hotelové pokoje, rekonstrukce budovy původní Královky, Královská restaurace s moderní fusion kuchyní a také hotelové SPA & Wellness, které otevíráme v říjnu tohoto roku.